top of page
_edited.jpg
_edited_edited.png

BECOME THE MOST

Successful You!

IMG_5484_Facetune_29-12-2021-21-10-50.jpeg

Meet Shaletha 

Author | Speaker | Life & Divorce Coach

I offer a variety of coaching services to help you move past the obstacles in your life. I will help you identify your personal values, strengths, and abilities in support of your personal and professional goals. Contact me to see how I can help you move from your past hurts and trauma to achieve the outcomes you’re striving for. Get in touch today to see what I can do for you.

From My Blog

Welcome to my mind, a unique blog here for you to explore. I have added such value to my life, and I love having the opportunity to share my passions and thoughts with my loyal readers. Read on, and enjoy.

Pain to Purpose

Are you looking to find your purpose in life? Struggling to know the plans that God has for your life?

 

If you answered Yes to those question then my 8-Week pain to purpose 1-1 coaching is for you. I will help you break through the obstacles that seem to be holding you back in life.

 

Life is too short to be unhappy, unsure, or unfulfilled. I am here to help you achieve a more positive outlook on living, and provide you with all the tools necessary to move forward in life.

 

Let me help you learn and develop better ways to handle the issues that are standing in the way of your goals. Let's process the pain of your past traumas together to heal and live a purposeful life!

Marble Surface

Start Your
Healing
Journey

Since 2018, I’ve helped my clients break through the obstacles that seem to be holding them back in life. Let's take your life back! 

Within this 6 weeks masterclass I will help you learn how to let go of the pain from divorce and get your power back so that you can live a joyous, peaceful, and happy life. There's nothing like living a peaceful life and having peace in your home.  

Are You Ready For a Change?

As your Divorce Coach, I will provide comprehensive services to guide and help you feel the confidence and support you need to overcome your challenges.

Helping You Move Forward:

-Going Through A Divorce
-Surviving The Workday During Divorce 

-Finances During Divorce 
-Helping Kids Cope With Divorce
-Forgiving After Divorce 
-Healing From Pain After Divorce

Խրախուսել, հզորացնել և կրթել

Կանայք վերակառուցելու և վերականգնելու համար

նրանց կյանքերը!

Helpful Coaching Materials

IMG_5514.JPG

and get my latest eBook “30 Days to Self-Love”for a limited time!

What Clients Are Saying

Շալետան նման է մաքուր օդի: Ապահով վայր՝ իմ մտքերն ու կարծիքները կիսելու համար: Թեև մեր միջև տարիքային մեծ տարբերություն կա, նա դեռ կարող է շփվել ինձ հետ, ինչը հիանալի է: Դա նրա պահվածքն է իմ հանդեպ, որն անմիջապես ստիպեց ինձ զգալ  հարմարավետ.

-Տիկին. Թեյլորը

Ես մի քանի անգամ խորհրդակցել եմ CLC-ի հետ և ամեն մեկից հետո զարմանում եմ, թե որքան է նա ինձ «հասնում»: Նա ինձ տվել է լրացուցիչ մղում և գործիքներ, որոնք անհրաժեշտ են իմ գործընթացը սկսելու համար: Ես բարձր խորհուրդ եմ տալիս CLC-ին բոլորին, ովքեր կարող են իրենց խրված, անորոշ զգալ կամ սկսելու համար լրացուցիչ մղման կարիք ունեն:

- Տիկին Բրաուն

Շալետան պարզապես դրական ուժ է եղել՝ ապահովելով ինձ սեփական բիզնես սկսելու վստահություն: Նա ինձ բազմաթիվ ռեսուրսներ է տրամադրել՝ օգնելու հաջողակ ստարտափի իմ ճամփորդությանը: Ես մեծապես վստահում եմ նրա առաջնորդությանը և գիտելիքներին և խորհուրդ կտամ նրան ցանկացածին, ով այդ լրացուցիչ մղման կարիքն ունի:

- Տիկին Հենդերսոն

Let’s Engage

Phone Number: 682-422-9272    /     Email: contact@creativelinkcoaching.com   

Thanks for Submitting!

Marble Surface
bottom of page